Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Μαρία Λαΐνα - Από το 'Επέκεινα'

Από το 'Επέκεινα'

Χτὲς βράδυ,  τὰ χέρια μου κράτησαν τὴ λύπη σου

 ὅπως πουλὶ ποὺ στὰ φτερὰ του  ταξιδεύει ἕνα νεκρό. 
Χτὲς βράδυ,  ἡ ἀπελπισία σου κατοίκησε στὶς φλέβες μου•

Τώρα ὁ ἥλιος θὰ μὲ βρεῖ διάτρητη  ἀπὸ τὴν ἐνοχὴ
 καὶ τὰ παιδιὰ δὲ θὰ μὲ ξέρουν στὰ παιγνίδια τους.
Δημοσίευση σχολίου