Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ - ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ, ΤΩΝ ΘΡΗΝΩΝΤον νυμφώνα Σου βλέπω,
Σωτήρ μου
κεκοσμημένον
και ένδυμα ουκ έχω
ίνα εισέλθω εν αυτώ.

Λάμπρυνόν μου
την στολήν της ψυχής
Φωτοδότα
και σώσον με. Από τον όρθρο της Μ. Δευτέρας
"Εξαποστειλάριον"


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Δημοσίευση σχολίου