Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Ε Π Ο Κ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Κύπρου
Dr Ηρακλής Ζαχαριάδης/Πρόεδρος του ΕΠΟΚ

Προσθήκη λεζάντας


Δημοσίευση σχολίου